Καλλωπισμός

(Μπάνιο, στεγνωμα, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, καθαρισμός: κοιλίτσα - αυτια - ποπος, κολόνια, φιογκάκι ή γραβατούλα)

Μικρά 20 € / Μεσαία 25 € / Μεγάλα 30 €


Κούρεμα

(Καλλωπισμός & Κούρεμα)
Toy 25 €/ Μικρά 27 € / Μεσαία 30 € / Μεγάλα 35-38 €

Toy >3,5 kg /Μικρά >8 κιλά / Μεσαία <15 κιλά / Μεγάλα <15 κιλά